Sťahovanie nábytku a zariadenia si vyžaduje špeciálne služby odborníkov. Samozrejme záleží aj na prístupe ako veľmi Vám dbáte na to aby ste to za dobrú cenu, čas a bezpečne premiestnili na iné miesto. Veľakrát sa nám stáva, že ľudia zabúdajú na množstvo administrácie, dokumentov, účtovníctva a toho všetkého čo sa skrýva v archíve. Preto Vám vieme podľa množstva poradiť a pomôcť aj s tým aký počet a aký druh krabíc na presťahovanie archívu potrebujete. Druh závisí do váhy, čo konkrétne chcete sťahovať, šanóny, knihy alebo zmiešané formáty.

Sťahovanie archívu Bratislava

Sťahovanie archívu vyžaduje aj dobré načasovanie a organizáciu, označenie jednotlivých krabíc podľa rokov prípadne podľa zložky. Na urýchlenie nášho aj Vášho času používame na prenos po rovine vybavenie ako sú vozíky, rudle alebo paletové vozíky v prípade tovaru na paletách. Samozrejme nesťahujeme len po rovine a Váš archív vieme presťahovať aj to najvyššie poschodie.
Ak Vám záleží na Vašom čase, takisto sa máte radi a nechcete sa fyzicky uštvať, odporúčame Vám naše služby.