Odvoz na skládkuDrevo, plast, čalúnenie, elektro, sklo a iné materiály, z ktorých pozostáva Váš odpad pri vypratávaní bytu, pivnice, kancelárie, recyklujeme a ekologicky likvidujeme na skládke.

Odpad triedime a zaraďujeme podľa druhu do drvičiek na drevo alebo plast, ktoré slúžia ako druhotný produkt na výrobu ďalšieho tovaru a materiálu. Elektro zariadenia sa takisto triedia a zaraďujú do kontajnerov podľa využitia. Zbavíme Vás objemného odpadu ako je stará sedacia súprava, šatníkové skrine, chladnička, posteľ a mnoho ďalšieho. Odvoz odpadu realizujeme 7 dní v týždni, bez príplatkov za víkendy a sviatky. Odvoz a prepravu nepotrebného nábytku viete u nás využiť už od 20eur.